Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website en het adverteren op Gewicht-verliezen.nl

Voor alle duidelijkheid wijst Gewicht-verliezen.nl ten aanzien van de website www.gewicht-verliezen.nl u op het vogende:

De informatie op, en overige inhoud van de Gewicht-verliezen.nl-website wordt de bezoeker van de website uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.
De door Gewicht-verliezen.nl op de website aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en Gewicht-verliezen.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Gewicht-verliezen.nl-website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Gewicht-verliezen.nl spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De Gewicht-verliezen.nl-website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Gewicht-verliezen.nl en worden de Gewicht-verliezen.nl-sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Gewicht-verliezen.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Gewicht-verliezen.nl behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, de website te wijzigen op elk gewenst moment.

Hoewel Gewicht-verliezen.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Gewicht-verliezen.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Gewicht-verliezen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Gewicht-verliezen.nl verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Gewicht-verliezen.nl beschikbare informatie. Gewicht-verliezen.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan de computer of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Gewicht-verliezen.nl.

Adverteren
Adverteren op Gewicht-verliezen.nl is mogelijkheid. Bij beëindiging van de website Gewicht-verliezen.nl of bij een eventuele verkoop van de website is Gewicht-verliezen.nl en JGwebsites niet verantwoordelijk met wat de nieuwe eigenaar met de advertenties doet. De mogelijkheid tot adverteren op Gewicht-verliezen.nl is dan gestopt en de lopende advertenties of link plaatsingen worden dan beëindigt, tenzij de nieuwe eigenaar anders beslist. Bij beëindiging van de website Gewicht-verliezen.nl of het bedrijf JGwebsites wat daaraan gekoppeld is stoppen daarmee ook de advertenties.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

JG Mulder
www.gewicht-verliezen.nl
JGwebsites / Find It Online