Informatie over sport en training

Belasting – Herstel – Supercompensatie: belangrijk bij sporttraining

Het doel van sporttraining is om een optimaal trainingseffect te verwerven. Daarbij is, voor een optimale prestatie, een goede dosering in tijd noodzakelijk (periodisering, planning en sturing op korte en lange termijn). Belangrijk daarbij is het juist toepassen van het belasting – herstel – supercompensatie beginsel.
De wisselwerking tussen belasting – herstel – supercompensatie is een zeer belangrijke trainingsprincipe binnen de sporttraining. Het belasting – herstel – supercompensatie beginsel probeert aan te geven en begrijpelijk te maken, dat na een optimale trainingsbelasting, de belastbaarheid en getraindheid van de sporter is toegenomen.

Een trainingseenheid van een sport en training is afhankelijk van de volgende belastingscomponenten

 • prikkel omvang
 • prikkel intensiteit
 • prikkel duur
 • prikkel dichtheid
 • prikkel frequentie

We kennen 4 fasen in het belasting – herstel – supercompensatie principe:

Fase 1: Het trainingsniveau waarop de sporter zich bevindt voordat hij aan een training begint.
Fase 2: De hoeveelheid energie die verbruikt wordt in deze training en de belasting.
Fase 3: Na de training zal er herstel optreden. Dit herstel  is sterk afhankelijk van de soort training. (van enkele uren tot dagen)
Fase 4: het lichaam gaat zich zodanig aanpassen waardoor de sporter op een hoger uitgangsniveau uitkomt.

sport en training supercompensatie

Trainingsregels voor trainers bij sport en sporttraining

Trainingsregels binnen een sporttraining zijn regels en wetten waar men zich aan dient te houden om een optimale ontwikkeling van de sportprestatie en de sporttraining te bewerkstelligen.

 • geleidelijke opbouw
 • veelvuldig herhalen van het bewegingsverloop
 • techniek aanleren
 • het principe van de veelzijdigheid
 • aanpassing aan de leeftijd
 • afwisseling in de trainingsbelasting
 • bijsturen van het trainingsschema
 • het egalisatie en specialisatieprincipe
 • zorgen voor een gezonde levensstijl
 • maatschappelijk functioneren

De belastbaarheid van de sporter is de mate waarin een bepaalde hoeveelheid trainingsmiddelen, gekoppeld aan belastingscomponenten, wordt verdragen. De belastbaarheid is afhankelijk van onder andere de mate van gezondheid, getraindheid, constitutie (lichaamsgestel) en de individuele aanleg.

Overtraining en sporttraining

Als in het trainingsproces vaak de belasting – herstel – supercompensatie cyclus is doorbroken dan is de kans op OVERTRAINING groot. Een Berlijnse sportarts prof. Dr. Mellerowicz heeft toen de volgende kenmerken van overtraining aangegeven die tijdens een sporttraining of wedstrijden kunnen ontstaan.

Rust is ook een belangrijke sporttraining!

Overtraining door sport en sporttraining
Subjectieve kenmerken Objectieve kenmerken
Tegenzin in training
Depressiviteit
Geprikkeldheid
Grote vermoeidheid
Slaapproblemen
Motorische klachten
prestatievermindering
gewichtsverlies
stijging hartfrequentie
stijging ademhalingsfrequentie
blessures, zoals ontstekingen